مجازات ها و تخلفات انتظامی قضات

قضات به عنوان کسانی که وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات را بر عهده دارند و نظرات و تصمیمات آنها بر حقوق و تکالیف افراد اثر می گذارد ، پیشاپیش خود باید بر اصول و قواعد اخلاقی پایبند بوده باشند . بنابراین در صورتی که این افراد اقدام به تخلفی نمایند و بر خلاف مقررات عمل نمایند مجازات خواهند شد .  بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن ، تخلفات قضات متعدد است به این ترتیب که هرگاه امر و نهی قانون گذار از طرف قاضی نقض شود ، عمل او تخلف محسوب می شود . از این رو در این مقاله به بررسی انواع تخلفات انتظامی قضات می پردازیم .

تخلفات انتظامی قضات از قرار ذیل است:

 1. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.
 2.  صدور دستور متعارض و مبهم و کلی. 
 3.  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.
 4.  صدور قرارهای تامین نامتناسب.
 5.  عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.
 6.  دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.
 7.  بازداشت غیرقانونی.
 8.  عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.
 9.  عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.
 10.  عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه. 
 11.  عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی.
 12.  عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.
 13.  عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات.
 14.  آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.
 15.  استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء.
 16.  استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها.
 17.  عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.
 18.  عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری.
 19.  عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم.
 20.  نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب.
 21.  أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق.
 22.  صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.
 23.  درخواست اخذ رشوه.
 24.  صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی.
 25.  انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.
 26.  صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع.
 27.  وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء.
 28.  دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب.
 29.  صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.
 30.  صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.
 31.  تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.
 32.  صدور دستورات بصورت تلفنی. 
 33.  فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه.
 34.  عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.
 35.  برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز.
 36.  ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.
 37.  عدم توجه به مستندات.
 38.  عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح.
 39.  صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی.
 40.  آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه.
 41.  صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی.
 42.  بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی.
 43.  کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید.
 44.  بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه.
 45.  عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه.
 46.  عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.
 47.  عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده.
 48.  عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.
 49.  تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.
 50.  صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات.
 51.  وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.
 52.  افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.
 53.  عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی.
 54.  دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.
 55.  قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.
 56.  رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا.
 57.  عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه.
 58.  دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.
 59.  عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای.
 60.  عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر.
 61.  عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه.
 62.  عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی.
 63.  صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند.
 64.  اطاله دادرسی.
 65.  تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.
 66.  عدم مقابله دادنامه ها.
 67.  عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته.
 68.  صدور حکم خارج از خواسته.
 69.  الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.
 70.  در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

مجازاتهای انتظامی‌قضات

براساس ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مجازات های انتظامی قضات از قرار ذیل است:

 1.  توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 2. توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 3. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
 4.  کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
 5.  کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
 6.  تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
 7.  تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
 8.  انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 9.  انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 10.  خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
 11.  تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
 12.  انفصال دائم از خدمت قضائی
 13.  انفصال دائم از خدمات دولتی

برچسب‌ها :

اشتراک‌گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟

سوالات خود را با ما در میان بگذارید ما همیشه برای ارائه بهترین پاسخ ها در کنار شما هستیم

ارتباط با وکیل
×
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat