شکایت از قاضی

مراحل شکایت از قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، قصور و یا تخلفات انتظامی ، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات انجام می شود که از طریق ثبت نمونه متن شکایت از قاضی ، به صورت حضوری و یا در سامانه مربوطه این امر میسر است . برای پیگیری شکایت نیز ، می توان با شماره تلفن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، تماس حاصل نمود .

کی از تاثیرگذارترین مراحل رسیدگی و صدور رای در مراجع قضایی ، بررسی پرونده توسط قضات می باشد . هر چند که بر اساس قانون ، قضات ، می بایست واجد صلاحیت بوده و برای قضاوت کردن در پرونده ها ، شرایط مهمی را احراز نمایند ، با این وجود ، قضات نیز ، مانند سایر افراد ، از خطا و لغزش ، به دور نیستند .

لذا در صورتی که بر اثر قصور و یا تقصیر قضات در حین رسیدگی به پرونده و صدور رای ، زیانی به اشخاص وارد شود ، می بایست این زیان ، جبران شود . به همین دلیل است که در نظام حقوقی ایران ، امکان شکایت از قضات نیز ، مورد پیش بینی قرار گرفته و افرادی که نسبت به عملکرد قضات در حوزه رسیدگی به پرونده ،  تخلفاتی را مشاهده نمایند ، می توانند این امر را پیگیری کنند . از همین رو ، آشنایی با مراحل و نحوه شکایت از قاضی ، واجد اهمیت است .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات پرداخته و مراحل و نحوه آن را به همراه مدارک لازم برای شکایت از قاضی ، توضیح دهیم . در ادامه ، سامانه شکایت از قاضی و نحوه پیگیری شکایت را به همراه شماره تماس و پیامک آن ، ذکر نموده و یک نمونه متن شکایت از قضات را نیز ، ارائه خواهیم نمود .

شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

بر اساس اصل 171 قانون اساسی ، در صورتی که به علت تقصیر و یا اشتباه قاضی ، ضرر مادی و یا معنوی به اشخاص وارد شود ، این ضرر باید جبران شود . بر این اساس ، عدالت ، اقتضا دارد که قضات نیز ، مانند سایر افراد ، در صورتی که ضرری به دیگران وارد نمایند ، به لحاظ حقوقی ، قابل پیگرد باشند . لذا اشخاص ، می توانند اقدام به شکایت از قضات نموده و علیه آنها ، در مراجع قضایی ، طرح دعوی نمایند .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که مراحل و نحوه شکایت از قاضی ، به چه صورت است . به عبارت دیگر ، در صورتی که شخصی ، نسبت به عملکرد قضات ، شکایت و اعتراضی داشته باشد ، به چه نحوی باید اقدام به طرح شکایت نموده و باید چه مراحلی را طی نماید ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات ، نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات دادگاه ها و همچنین ، رسیدگی به تخلفات انتظامی و شغلی آنها ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . بر اساس این قانون ، مرجعی برای رسیدگی به شکایت از قاضی نیز ، مورد پیش بینی قرار گرفته است که به آن ، دادگاه انتظامی قضات گفته می شود و در معیت دادسرای انتظامی قضات ، وظایف مهمی در نظارت بر عملکرد قضات بر عهده دارد .

لذا در خصوص مراحل ثبت شکواییه از قضات ، باید گفت که در حال حاضر ، بر اساس قانون ، اشخاصی که نسبت به تخلفات انتظامی قضات و نیز ، ارتکاب تقصیر و اشتباه قاضی در حین صدور حکم ، شکایتی دارند ، می بایست اقدام به ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات نمایند که در ادامه ، مراحل و نحوه شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات را بیشتر توضیح خواهیم داد .

اما نکته مهمی که در خصوص شکایت از قاضی وجود دارد ، آن است که شکایت های غیر مرتبط با ایفای وظایف شغلی قضات ، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، مورد رسیدگی قرار نمی گیرد . بلکه در صورت ارتکاب جرم کیفری توسط قاضی ، دادگاه کیفری تهران صالح به رسیدگی است و به دعاوی حقوقی علیه قضات نیز ، در دادگاه عمومی حقوقی ، رسیدگی خواهد شد . در همین رابطه ، پیشنهاد می شود مقاله زیر را نیز ، مطالعه نمایید .

مراحل و نحوه شکایت از قاضی

یکی از مهم ترین روش های شکایت از قاضی ، آن است که شاکی ، به دلیل تخلفات انتظامی قضات و نیز ، اشتباهات و تقصیرهای وی در حین صدور حکم ، اقدام به طرح شکایت در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نماید . لذا در این قسمت ، قصد داریم به بررسی مراحل ثبت شکواییه از قضات در دادسرای انتظامی قضات پرداخته و جزئیات آن را مطرح نماییم .

باید توجه داشت که شکایت از قاضی ، نه تنها از طریق ثبت شکایت ذی نفع یا نماینده وی انجام می شود ، می تواند از طریق اعلام اشخاصی چون رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نیز ، انجام شود . با این حال ، شاکی ، برای انجام مراحل شکایت از قاضی ، می تواند به دو طریق مختلف ، عمل نماید :

نخست ، ثبت شکایت از قاضی ، ضمن مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات ، واقع در دادگستری استان مربوطه و دوم ، مراجعه به دادسرای انتظامی قضات که در شهر تهران قرار دارد . در هر صورت ، دادسرای انتظامی قضات ، طبق قانون ، موظف است تا پس از دریافت شکایت یا اعلام مراجع ذی صلاح ، اقدام به پیگیری پرونده نماید .

در صورتی که تخلفات انجام شده توسط قاضی ، از منظر مقامات دادسرای انتظامی قضات ، محرز تشخیص داده شود ، پرونده برای صدور رای در خصوص شکایت از قاضی ، به دادگاه انتظامی قضات ، ارجاع داده می شود . دادگاه انتظامی قضات ، صلاحیت صدور رای در ارتباط با تخلفات قاضی و نیز ، رسیدگی به ادعای اشتباه یا تقصیر قاضی را خواهد داشت

دارک لازم برای شکایت از قاضی

در حال حاضر ، شکایت از قاضی متخلف ، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، مورد رسیدگی قرار می گیرد که این مرجع ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات از وظایف شغلی خود و ارتکاب جرایم را داشته و نیز ، به موارد اشتباه و تقصیر قضات ، طبق اصل 171 قانون اساسی ، رسیدگی می نمایند . اما یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که مدارک لازم برای شکایت از قاضی ، شامل چه مواردی است ؟

از جمله مدارک لازم برای شکایت از قضات ، می توان به مدارک هویتی شاکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی وی ، اشاره نمود ؛

از دیگر مدارک لازم برای شکایت از قاضی ، شامل مستندات مربوط به شکایت از تقصیر و اشتباه قاضی می باشد که به صورت دادنامه ، اخطاریه یا احضاریه ای است که قاضی متخلف ، صادر نموده است ؛

همچنین ، کلیه اسناد و مدارکی که شاکی ، در اختیار دارد و اثبات کننده موضوع شکایت ( در ارتباط با تخلفات انتظامی قاضی ، قصور یا تقصیر وی ) می باشند نیز ، می بایست ضمیمه نمونه شکواییه علیه شوند تا در دادگاه انتظامی قضات ، مورد پیگیری واقع شود .

سامانه شکایت از قاضی

شکایت از قاضی ، در صورت ارتکاب تخلفات شغلی ، قصور و یا تقصیر ، از طریق شکایت در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، انجام می شود . همانطور که در ارتباط با مراحل ثبت شکواییه از قضات گفته شد ، اشخاصی که قصد شکایت از قضات را دارند ، می بایست شکایت خود را به صورت کتبی ، همراه با برخی از مدارک و مستندات ، به ثبت رسانند .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که آیا شکایت از قضات ، از طریق سامانه نیز ، امکان پذیر است ؟ به عبارت دیگر ، آیا می توان به صورت اینترنتی و الکترونیکی ، اقدام به ثبت نمونه شکایت از قاضی نمود ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در حال حاضر ، برای شکایت از قاضی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، سامانه خاصی راه اندازی نشده است .

با این حال ، در صورتی که قاضی ، مرتکب جرم شده باشد و فردی قصد شکایت از وی به دلیل ارتکاب جرم را داشته باشد و یا اینکه شخصی ، بخواهد علیه قاضی ، یک دعوی حقوقی مطرح نماید ، می بایست با مراجعه به سامانه ثنا ، اقدام به طرح شکایت نماید . لذا سامانه شکایت از قاضی به دلیل ارتکاب جرم ( و نه تخلفات شغلی ) و یا طرح دعوای حقوقی ، سامانه ثنا می باشد .

در ارتباط با سامانه شکایت از قاضی ، باید افزود که اخیرا ، سامانه ای برای ثبت گزارشات مردمی ، راه اندازی شده است که از طریق آن ، افرادی که در شعب دادیاری ، بازپرسی و یا اجرای احکام کیفری ، پرونده ای دارند و نسبت به عملکرد قضایی شعب دادسرا شکایتی دارند ، می توانند گزارش خود را در این سامانه ثبت نمایند تا بدان رسیدگی شود و در صورتی که این گزارش ، مقرون به صحت تشخیص داده شود ، مورد پیگیری و صدور حکم قرار گیرد .

به این منظور ، افرادی که از اقدامات مقامات دادسرا شکایتی دارند ، می توانند به سایت و سامانه دادستانی کل کشور ، به نشانی dadsetani.ir مراجعه نموده و از قسمت میز خدمات الکترونیکی ، گزینه « اعتراض به عملکرد دادسرا » را انتخاب نمایند .

در این مرحله ، می توان مطابق تصویر زیر ، اطلاعات مربوط به فرم شکایت از عملکرد مقامات دادسرا را تکمیل و ثبت نمود و سپس ، اقدام به پیگیری موضوع نمود . به این منظور ، وارد کردن اطلاعات هویتی ، شماره پرونده ، مشخصات دادسرا و شعبه و نیز ، شرح شکایت ، الزامی است .

لازم به ذکر است که این روش شکایت از قضات ، صرفا مربوط به مقامات قضایی است که در دادسرا ، مشغول به کار می باشند ؛ لذا علیه قضاتی که در مراجع حقوقی اقدام به فعالیت هستند ، نمی توان از این طریق ، اقدام به طرح شکایت نمود .

با این حال ، اخیرا سامانه ای تحت عنوان سامانه سامع قوه قضاییه راه اندازی شده است که بر اساس آن ، افرادی که نسبت به روند دادرسی در قوه قضاییه ، اعتراضی داشته باشند ، می توانند به سایت سامانه سامع ، به نشانی same.eadl.ir مراجعه نموده و شکایت خود را در آن ، به ثبت برسانند .

پیگیری شکایت از قاضی

در حال حاضر ، مهم ترین مرجع ، جهت شکایت از قاضی ، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد که به تخلفات شغلی قضات ، رسیدگی نموده و در صورتی که قاضی ، حین صدور حکم ، اشتباه یا تقصیری مرتکب شده و به شخصی زیان وارد آمده باشد ، اقدام به پیگیری موضوع می نماید .

به این منظور ، اشخاص ذی نفع ، می توانند به صورت حضوری ، با فراهم آوردن مدارک لازم ، اقدام به طرح شکایت از قضات نمایند و نیز ، ضمن مراجعه حضوری و یا تلفنی ، این امر را پیگیری نمایند و یا اینکه ، مدارک لازم را به صورت پستی ، به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات ، ارسال نمایند که در قسمت بعد ، شماره تلفن جهت پیگیری شکایت از قضات را نیز ، ذکر خواهیم نمود .

همچنین ، در صورتی که شخصی ، علیه قاضی ، یک دعوای حقوقی و یا دعوی کیفری ، اقامه نموده باشد ، می تواند از طریق سامانه مربوطه ، اقدام به پیگیری شکایت خود نماید که در این صورت ، ابلاغیه ها و آرای صادره از سوی دادگاه ، قابل ملاحظه خواهد بود . به این منظور ، کافیست که افراد ، با مراجعه به سامانه ثنا ، اقدام به پیگیری شکایت خود نمایند .

همچنین ، در صورتی که اشخاص ، در سامانه و سایت دادستانی کل کشور ، اقدام به ثبت شکایت نموده باشند ، می توانند به صورت تلفنی ، اقدام به پیگیری شکایت از قاضی نمایند . به این منظور ، می توان برای پیگیری گزارش های ارسال شده ، با شماره 02138582183 تماس حاصل نمود .

شماره تلفن و پیامک شکایت از قاضی

علاوه بر طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه قضات ، که در دادگاه حقوقی و یا کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند ، در صورتی که افراد ، نسبت به سوء عملکرد قضات ، ارتکاب قصور و یا تقصیر در حین رسیدگی به پرونده ها ، شکایتی داشته باشند ، می بایست این شکایات را در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، پیگیری نمایند .

در همین ارتباط ، این سوال نیز مطرح می شود که شماره تلفن و پیامک شکایت از قاضی چیست و در صورتی که اشخاص ، بخواهند از طریق تماس تلفنی ، اقدام به شکایت از قاضی و یا پیگیری شکایت نمایند ، با چه شماره تلفنی باید تماس حاصل نمایند ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که برای شکایت از قاضی ، می توان به شماره 02138582297 و یا 02138582208 تماس حاصل نموده و یا به صورت حضوری ، به آدرس دادسرای انتظامی قضات ، به نشانی تهران ، خیابان خیام ، میدان 15 خرداد ، روبروی مسجد ارگ ، ساختمان شماره 2 قوه قضاییه ، مراجعه نمود .

نمونه متن شکایت از قاضی

بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات ، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات ، در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد . همچنین ، اظهارنظر در خصوص اشتباه و یا تقصیر قاضی حین صدور حکم نیز ، بر عهده مراجع مزبور می باشد . به همین دلیل ، اشخاصی که قصد شکایت از قضات در اینگونه موارد را دارند ، می بایست اقدام به طرح شکایت از قضات ، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نمایند که نحوه و مراحل آن را ذکر کردیم .

با این حال ، رسیدگی و صدور حکم در خصوص شکایت از قضات ، منوط به ثبت شکایت از قضات می باشد . از همین رو ، آشنایی با نحوه تنظیم شکواییه علیه قضات ، موضوع پر اهمیتی است . به این منظور ، باید توجه داشت که در قانون نظارت بر رفتار قضات ،  تخلفات قاضی ، ذکر شده است که افراد ، با توجه به آنها ، می توانند اقدام به تنظیم شکواییه نمایند .

با این حال ، از آن جهت که ممکن است برخی از مخاطبین محترم ، با نحوه شکایت از قاضی و نحوه تنظیم شکواییه علیه قضات ، آشنایی کافی نداشته باشند ، در این قسمت از مقاله ، قصد داریم یک نمونه متن شکایت از قاضی را نیز ، ارائه نماییم 

با سلام ؛

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….. فرزند ……………….. به شماره ملی …………………… صادره از ………………….. ، شاکی پرونده کلاسه …………………………… ، بدینوسیله ، مراتب شکایت انتظامی خود را از قاضی شعبه ……………………………….. ، اعلام می نمایم

بر اساس بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ، « اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای » ، جزء موارد تخلفات قاضی محسوب می شود ؛ در حالی که قاضی پرونده ، در نخستین جلسه رسیدگی به دعوی ، اقدام به صدور نظر ماهوی در خصوص پرونده نموده و نیز ، بنده را متهم به ارتکاب جرم سرقت نمودند . از آن جهت که به موجب بند 6 ماده 15 قانون مزبور ، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن ، تخلفی انتظامی محسوب می شود ، رسیدگی و صدور حکم شایسته ، مورد تقاضای اینجانب است .

برچسب‌ها :

اشتراک‌گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟

سوالات خود را با ما در میان بگذارید ما همیشه برای ارائه بهترین پاسخ ها در کنار شما هستیم

ارتباط با وکیل
×
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat