تخصص ها

18 سال تجربه در پرونده های مختلف

پیگیری مستمر پرونده های موکلین  

دانش و تخصص
98%
تجربه بالا
96%
پرونده‌های پیروز
95%
ارتباط با وکیل
×
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat