قانون مدنی ایران

در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم
ماده ١
مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه ي همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور
ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور
انتشار آن را صادر کند و روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت ٧٢ ساعت پس از ابلاغ،
منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور
رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت ٧٢ ساعت مصوبه را
چاپ و منتشر نماید.

ماده ٢
قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون،
ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ٣
انتشار قوانین باید در روزنامه ي رسمی به عمل آید.
ماده ۴
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵
کلیه ي سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردي که
قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۶
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه ي
اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
ماده ٧
اتباع خارجه مقیم در خاك ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و
همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود
خواهند بود.

برچسب‌ها :

اشتراک‌گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟

سوالات خود را با ما در میان بگذارید ما همیشه برای ارائه بهترین پاسخ ها در کنار شما هستیم

ارتباط با وکیل
×
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat
وکیل هادی میرزایی Whatsapp chat